OFFICE
GUANGZHOU – CHINA

Rieckermann Local Map Guangzhou

China, Guangzhou

Rieckermann Industrial Technologies
(Shanghai) Co., Ltd. Guangzhou Branch

Room 1006, Central Mansion
No. 334, Huan Shi Dong Road
Yue Xiu District
Guangzhou 510060, P.R. China

Phone: +86 20 8136 9090
Email: guangzhou@rieckermann.com