OFFICE
GUANGZHOU – CHINA

China, Guangzhou

Rieckermann Industrial Technologies
(Shanghai) Co., Ltd. Guangzhou Branch

Room 1006, Central Mansion
No. 334, Huan Shi Dong Road
Yue Xiu District
Guangzhou 510060, P.R. China

Phone: +86 20 8136 9090
Email: guangzhou@rieckermann.com


© Copyright - Rieckermann GmbH