XỬ LÝ RÁC THẢI ĐỘC HẠI

Clean Air Industrial Solutions webinar banner

CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP SẼ KHÔNG BỎ PHÍ THỨ GÌ

Công nghệ xử lý môi trường do Rieckemann cung cấp bao gồm các giải pháp khác nhau về xử lý các nguồn rác thải độc hại, cũng như kiểm soát việc phát tán rác thải này ra môi trường.

Vấn đề quan trọng khi xử lý rác thải độc hại là phải có công nghệ phù hợp cho một số những nguồn rác thải khác nhau – bao gồm khâu phân loại, quy trình đốt hủy và hóa rắn rác thải.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp kỹ thuật thiết kế theo nhu cầu cho tất cả các quy trình này tương thích với những quy định khắt khe nhất về quản lý môi trường. Bao gồm việc áp dụng các hệ thống xử lý hiệu quả đối với khí thải.

Công nghệ ô-xy hóa nhiệt tái sinh (RTO) chỉ là một phần của quy trình tinh lọc và kiểm soát sự phát tán. Tinh lọc nước thải khi còn thể lỏng và khi chuyển sang thể hơi thải ra từ nhiều nhà máy sản xuất cho phép giảm bớt các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Hệ thống lọc khí DeNOx và lọc bụi tĩnh điện hoàn thiện giải pháp của chúng tôi khi cho phép khách hàng kiểm soát mức ô nhiễm không khí.

Trong tất cả các lĩnh vực này, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với ngành khai thác và chế biến dầu khí của chúng tôi để đem đến kinh nghiệm chuyên môn về nguồn rác thải khí và lỏng độc hại từ dây chuyền lọc hóa dầu, cũng như từ hệ thống tái tạo hợp chất hữu cơ dễ bay hơi tại các trạm chứa và lọc dầu.

LIÊN HỆ

Mr. Oliver Raab
Industry Manager, Environmental Technologies
Email: [email protected]

Công nghệ xử lý bao gồm:

  • Các thiết bị xử lý rác thải độc hại
  • Đốt hủy rác thải
  • Xử lý khí thải
  • Thiết bị ô-xy hóa nhiệt tái sinh
  • Tái tạo hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
  • Tinh lọc không khí bẩn
  • Rác thải công nghiệp

GIẢI PHÁP KHÁC CHO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH