NHỰA NHIỆT DẺO GIÃN NỞ (EPS)

LIÊN HỆ

Mr. Oliver Raab
Industry Manager, Environmental Technologies
Email: [email protected]

Mr. Kristian Rieck
Director, Packaging Material Solutions
Email: [email protected]

Lượng EPS (PS xốp) là mối quan tâm ngày càng lớn khi mà mức độ sử dụng ngày càng tăng của chất này trong ngành bao bì nhẹ đóng gói thực phẩm và ly xốp, hoặc làm vật liệu xây dựng. Hậu quả là, hàng triệu tấn EPS đang được đưa đến các bãi chôn lấp hoặc nhà máy đốt rác.

Các phương pháp tái chế thông thường đối với chất thải EPS được coi là gánh nặng bởi chi phí vận chuyển cao và chất lượng thấp của polystyrene tái chế. Ngoài ra, chất thải EPS đến từ vật liệu xây dựng hoặc vật liệu cách nhiệt có thể chứa chất chống cháy nguy hiểm không được phép sử dụng lại như Hexabromcyclododecan (HBCD).

Chúng tôi đề xuất một giải pháp thay thế là tái chế vật lý và tái sử dụng chất thải EPS để sản xuất nguyên liệu thô chất lượng cao. Trong quá trình này, EPS được hòa tan bằng CreaSolv®, sau đó là quá trình lọc nhiều giai đoạn. Sản phẩm kết tủa thu được cho phép sản xuất hạt PS chất lượng cao đồng thời thu hồi được toàn bộ dung môi và HBCD. Ngoài ra, các tạp chất độc hại hoặc không mong muốn khác cũng được loại bỏ và sản phẩm cuối cùng phù hợp với Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS). Thêm vào đó, hóa lỏng EPS có thể được thực hiện riêng biệt nên giảm được chi phí vận chuyển.

Kết quả chính

Sản phẩm cuối cùng Trọng lượng hạt Thu hồi dung môi Hàm lượng HBCD Hàm lượng dung môi
Hạt PS Theo yêu cầu của khách hàng 99% (tuần hoàn dung môi) < 100 (wt.) ppm < 1,000 (wt.) ppm

Lợi ích đối với khách hàng

  • Phương pháp thay thế cho đốt & chôn lấp EPS
  • Phương pháp tái chế vật lý
  • Thu hồi dung môi hiệu quả cao (99%)
  • Xây dựng ý tưởng trước khi thiết kế nhà máy
  • Quy trình tái chế vòng kín
  • Thu hồi dung môi HBCD (Hexabromocyclododecane) độc hại

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ EPS

CÁC ỨNG DỤNG TÁI CHẾ NHỰA KHÁC

GIẢI PHÁP KHÁC CHO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.