NHỰA CÓ SỢI THỦY TINH CƯỜNG LỰC

LIÊN HỆ

Mr. Oliver Raab
Industry Manager, Environmental Technologies
Email: [email protected]

Mr. Kristian Rieck
Director, Packaging Material Solutions
Email: [email protected]

Do ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng của nhựa sợi thủy tinh (GFRP) dẫn đến lượng rác thải sản xuất lớn làm cho việc quản lý rác thải trở thành mối lo ngại ngày càng tăng. Hơn nữa, lượng rác thải dự kiến sẽ bùng nổ trong những năm tới với các sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng.

Cho đến nay, không có công nghệ tái chế GFRP khả thi về mặt tài chính và thân thiện với môi trường. Khoảng 90% lượng rác thải này được đưa đến bãi chôn rác và số còn lại được đem đốt.

Rác thải GFRP nay có thể được tái chế theo cách có lợi thông qua quy trình mang tính cách mạng được phát triển bởi các đối tác của chúng tôi – an toàn cho môi trường và không tạo ra các thành phần phụ nguy hiểm. Quy trình này cho phép phục hồi hiệu quả các chất lỏng và sợi hoạt tính đồng thời không cần phải chôn lấp và đốt rác.

Quy trình này đem lại kết quả lên đến 99% hàm lượng sợi thủy tinh và đến 80% hàm lượng chất lỏng phản ứng.

Lợi ích đối với khách hàng

  • Thu hồi nguyên liệu có giá trị để sản xuất GFRP mới
  • Tiết kiệm chi phí xử lý
  • Tiết kiệm chi phí nguyên liệu thô mới
  • Giảm tác động tới môi trường

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NHỰA GIA CỐ BẰNG SỢI THỦY TINH

CÁC ỨNG DỤNG TÁI CHẾ NHỰA KHÁC

GIẢI PHÁP KHÁC CHO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH