TƯ VẤN QUẢN LÝ RÁC THẢI

BIẾN RÁC THẢI THÀNH GIÁ TRỊ

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn để biến rác thải thành giá trị:

 • Đặc tính rác thải
 • Hỗ trợ phòng thí nghiệm (độ ẩm, giá trị gia nhiệt, kim loại nặng, muối và phân tích cơ bản)
 • Cân bằng khối lượng & sản lượng
 • Sơ đồ quy trình
 • Thiết kế kỹ thuật cơ bản
 • Thiết kế kỹ thuật chi tiết
 • Kiến trúc
 • Cấp phép và mua hàng
 • Lắp đặt cơ & điện
 • Chạy thử & nghiệm thu
 • Đào tạo, bàn giao & tài liệu

Hãy để chúng tôi phát triển chuỗi giá trị từ môi trường sản xuất của khách hàng và tích hợp chúng đem lợi nhuận cho doanh nghiệp của khách hàng.

Một cơ hội tiềm ẩn là nhằm loại bớt nhu cầu mua nguyên liệu thô đã được làm sạch bằng cách bổ sung thêm vào quy trình của khách hàng các bước xử lý như rửa và phân loại chất thải trước khi đưa vào sản xuất.

Khách hàng cũng có thể xem xét tái chế phế liệu trong quá trình sản xuất và kết hợp trở lại vào dây chuyền sản xuất hiện có.

LIÊN HỆ

Mr. Oliver Raab
Industry Manager, Environmental Technologies
Email: [email protected]

Lợi ích đối với khách hàng

 • Lập dự án xử lý rác thải cho doanh nghiệp của khách hàng
 • Chuyển giao công nghệ quản lý rác thải cho thiết kế sản phẩm mới
 • Tư vấn độc lập về các giải pháp phù hợp dựa trên các yêu cầu của khách hàng và của thị trường địa phương
 • Kết hợp và cung cấp các bước công nghệ khác nhau cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng- từ tách và rửa cho đến sản xuất một sản phẩm mới
 • Đào tạo & quản lý chất lượng để thiết lập đội ngũ chuyên gia nội bộ

GIẢI PHÁP KHÁC CHO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.