KHAI THÁC NGOÀI KHƠI

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ KHÔNG GIAN VỚI CÔNG NGHỆ KHAI THÁC NGOÀI KHƠI CỦA RIECKERMANN

Công nghệ ngoài khơi là một bước hợp lý vì Rieckermann có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác trên bờ và bí quyết và chuyên môn này là vô giá trong công nghệ ngoài khơi.

Thế mạnh cốt lõi của chúng tôi là tìm nguồn cung ứng và cung cấp thiết bị vận chuyển các sản phẩm dạng khí hoặc lỏng có yêu cầu cao về hiệu suất.

Trong lĩnh vực này, chúng tôi cung cấp các thiết bị như máy nén, bồn lọc để loại bỏ các phần tử rắn và lỏng ra khỏi khí tự nhiên cũng như công nghệ xử lý khí. Chúng tôi cũng có thể giúp thu hồi năng lượng trong việc loại bỏ CO2 ra khỏi dòng khí amin.

Những yêu cầu chính cho công nghệ ngoài khơi là chiếm ít diện tích và trọng lượng nhẹ, giúp tiết kiệm năng lượng và thu hồi vốn đầu tư đáng kể, vì áp lực trong ứng dụng này cao hơn so với các ứng dụng trên bờ tương tự.

LIÊN HỆ

Mr. Oliver Raab
Industry Manager, Oil & Gas
Email: [email protected]

Rieckermann cung cấp thiết bị xử lý cho nhiều ứng dụng

 • Vận chuyển chất lỏng
 • Thu hồi năng lượng thủy lực
 • Nén khí
 • Làm khô khí
 • Khử muối tĩnh điện trong dầu thô
 • Làm ngọt khí
 • Bên trong tàu
 • Bộ lọc khí, bộ tách khí & bộ phận lọc
 • Xử lý nước sản xuất
 • Thu hồi chất lỏng khí tự nhiên (NGL) & Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
 • Hệ thống phân tích và giám sát

GIẢI PHÁP KHÁC CHO NGÀNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH KHAI THÁC & CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.