TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ

Hand Team Banner

THƯỚC ĐO THÀNH CÔNG CHÍNH LÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghiệp – lựa chọn hàng đầu của khách hàng

SỨ MỆNH

Mang lại những gì tốt nhất cho các dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Chúng tôi đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trên con đường của họ, bằng việc xây dựng, cải thiện và phát triển dây chuyền sản xuất của khách hàng.

GIÁ TRỊ

Chất lượng

Rieckermann đề ra những tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ, sản phẩm và kỹ năng quản lý dự án của mình. Chúng tôi vươn đến mọi thách thức và cam kết sẽ luôn vượt trội.

Cam kết

Mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy với khách hàng và đối tác là rất quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn giúp bạn đạt được mục tiêu và phát triển lợi nhuận trong sản xuất qua toàn bộ dự án.

Tin cậy

Rieckermann luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi chủ động bảo toàn và đảm bảo lợi ích tốt nhất và thành công của bạn. Chúng tôi đi cùng danh tiếng và truyền thống lâu đời của công ty mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phục vụ rất nhiều khách hàng trong hàng thập kỷ qua.

TÌM HIỂU THÊM


© Copyright - Rieckermann GmbH