GIÁM SÁT XÂY DỰNG

XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG KINH NGHIỆM

Từ lúc khởi động cho đến khi bàn giao dự án, đội quản lý dự án và giám sát xây dựng của chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống an toàn vững chắc xác định rõ ràng những quy định và chính sách phải tuân theo nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

LIÊN HỆ

Mr. Mohieb Akkila
Corporate V.P., Industrial Solutions
Email: [email protected]

Chúng tôi lên kế hoạch và tổ chức dự án của khách hàng một cách có phương pháp, bằng cách khích lệ và hướng dẫn cho những nhân sự liên quan.

Quy trình hiện tại dựa trên sự đồng thuận với nhau về các lịch trình thời gian thực hiện và các giai đoạn thanh toán. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm cung cấp dịch vụ tuyệt đối chất lượng và rõ ràng.

Chúng tôi sẽ cùng với khách hàng xác định khối lượng công việc và hệ thống an toàn thông qua bảng kế hoạch thực hiện dự án (PEP).

DỊCH VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHÁC

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

NGÀNH CÔNG NGHIỆP


© Copyright - Rieckermann GmbH