TƯ VẤN VÀ XIN CẤP PHÉP THƯƠNG MẠI

Machinery Commercial Licensing Consulting

ĐƯA CÔNG NGHỆ LÊN MỘT TẦM CAO MỚI

Sử dụng và trang bị công nghệ mới nhất là rất quan trọng để đảm bảo tính cạnh tranh trong kinh doanh.

LIÊN HỆ

Tùy từng sản phẩm khác nhau, Rieckermann làm thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và cả trong thực tế đối với nguyên liệu thô và phát triển công thức. Chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các trung tâm thiết kế và trường đại học ở các nước khác nhau để cập nhật với những cải tiến mới nhất trên thị trường và với các kết quả nghiên cứu về công nghệ mới.

Để sản xuất ra sản phẩm thô, sản phẩm trung gian hay thành phẩm, chúng tôi sẽ thực hiện việc đăng ký thương mại, bao gồm cả các gói thiết kế kỹ thuật cơ bản, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cũng như hỗ trợ sâu sát quá trình khởi động và đưa vào sản xuất.

DỊCH VỤ KHÁC VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

NGÀNH CÔNG NGHIỆP


© Copyright - Rieckermann GmbH