PHẦN MỀM

Printing Solutions - Software

NĂNG SUẤT CAO VỚI
NHÀ IN THÔNG MINH CỦA BẠN

Các giải pháp phần mềm tự động hóa quy trình in hoàn chỉnh bằng cách kết nối các bước riêng biệt từ chế bản, in đến thành phẩm lại với nhau. Việc tích hợp các quy trình này dẫn đến kết quả là sản xuất hiệu quả và mức độ minh bạch cao trong quá trình sản xuất.

Các quy trình mới dựa trên phần mềm, chẳng hạn như in trực tiếp từ trang web (Web to print), có thể cải thiện toàn bộ quy trình làm việc của doanh nghiệp của bạn và mang đến cho bạn vô số cơ hội trong việc in nhãn, bao bì hoặc in thương mại cho nhà in của bạn. Phần mềm phù hợp có thể giúp bạn phát huy hết tiềm năng của mình để đạt được sự hài lòng của khách hàng, năng suất và lợi nhuận cao hơn.

Chúng tôi giúp bạn chuyển đổi dây chuyền in kỹ thuật số hoặc in truyền thống của bạn thành một nhà in thông minh.

LIÊN HỆ

Mr. Markus Thiel
Team Leader & Sales Manager, Graphics
Email: [email protected]

Mr. Christian Diener
Product Manager, Graphics
Email: [email protected]

Danh mục sản phẩm

  • Quản lý kinh doanh
  • Quy trình quản lý màu
  • Vận hành máy móc
  • Tối ưu hóa quá trình chuẩn bị bài in
  • Quản lý đơn hàng in
  • Quy trình đóng gói
  • Giám sát sản xuất
  • In trực tiếp web (Web to print)

GIẢI PHÁP KHÁC CHO CÔNG NGHỆ IN ẤN

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC VỀ VẬT LIỆU BAO BÌ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN VỀ GIẢI PHÁP BAO BÌ

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH