LIÊN HỆ

CÓ MẶT CẢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG LẪN TRÊN TOÀN THẾ GIỜI
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Để tìm hiểu Các giải pháp về Vật liệu Bao bì từ Rieckermann có thể làm được gì cho bạn, vui lòng liên lạc với một trong những đại diện của chúng tôi tại địa phương. Chúng tôi sẽ rất vui được thảo luận từng nhu cầu riêng của bạn và rất mong nhận được thông tin từ bạn.

LIÊN HỆ

Mr. Kristian Rieck
Director, Material Packaging Solutions
Email: [email protected]

  Tên công ty (*cần thiết):

  Họ và Tên (*cần thiết):

  Email – Ngành Giải Pháp Vật Liệu Bao Bì (*bắt buộc):

  Số liên lạc: (vui lòng cung cấp mã gọi quốc gia, ví dụ +84 28 3839 9899)

  Chủ đề:

  Nội dung tin nhắn:

  Tôi hiểu và đồng ý với chính sách bảo mật quyền riêng tư của Rieckermann.


  © Copyright - Rieckermann GmbH