CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM

Pharma Banner

HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI VỚI Ý TƯỞNG, DỊCH VỤ VÀ PHÁT MINH SÁNG TẠO

ĐÁP ỨNG NHỮNG YÊU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG VỀ DƯỢC PHẨM

Từ nhiều thập niên qua, Rieckermann đã và đang hỗ trợ trong ngành công nghiệp dược phẩm với các giải pháp và dịch vụ về bào chế, sản xuất và đóng gói cho tất cả các dạng thuốc: thể lỏng, thể rắn và thể mềm. Hơn nữa, chúng tôi phục vụ cho những khách hàng cần sản xuất ra nguyên liệu dược phẩm, dụng cụ y tế và mỹ phẩm.

Chúng tôi liên tục cập nhật các hiểu biết về xu hướng của ngành dược đã được áp dụng ở các quốc gia khác nhau. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế quy định. Về dịch vụ thiết kế kỹ thuật, chúng tôi đưa ra các hướng dẫn chuyên môn về thực hiện các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) và đảm bảo tuân thủ PIC/S cho hầu như mọi ứng dụng trong ngành dược.
Lợi ích từ kiến thức sâu rộng của đội ngũ đối tác và chuyên gia quốc tế của chúng tôi – tiếp cận các cải tiến mới nhất.

LIÊN HỆ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH DƯỢC PHẨM

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan


© Copyright - Rieckermann GmbH