CUNG ỨNG – CÁC DỊCH VỤ TÍCH HỢP CỦA RIECKERMANN

CHÚNG TÔI GIÚP NHÀ MÁY CỦA BẠN VẬN HÀNH – ĐÚNG KẾ HOẠCH, ĐÚNG NGÂN SÁCH

Kinh nghiệm & Chuyên môn – Giải pháp theo yêu cầu

Kinh nghiệm trong ngành và sự hiện diện của Rieckermann trên toàn cầu cho phép chúng tôi trở thành đối tác thân thiết với những nhà cung cấp hàng đầu trong ngành.

Nhân viên phụ trách cung ứng của chúng tôi là những chuyên gia trong việc lập kế hoạch và tiến hành các bước cung ứng và dịch vụ của chúng tôi mở rộng từ việc tiền đánh giá nhà cung cấp cho đến việc đánh giá và hướng dẫn chọn nhà cung cấp.

Hệ thống chúng tôi thiết lập để tiền đánh giá nhà cung cấp và đánh giá dự thầu cho phép tiếp cận trọn vẹn và minh bạch. Đồng thời, hệ thống cũng tạo điều kiện để đi đến quyết định đúng đắn khi chọn nhà bán hàng và nhà cung cấp cho dự án.

LIÊN HỆ

Mr. Mohieb Akkila
Corporate V.P., Industrial Solutions
Email: [email protected]

Dịch vụ tư vấn quản lý dự án PMC

Đánh giá thiết kế/ khả năng xây dựng Hỗ trợ đấu thầu Quản lý xây dựng
Sơ tuyển nhà thầu
Chấm điểm hồ sơ thầu
Đánh giá, lựa chọn thầu
Quản lý an toàn
Giám sát & kiểm soát tiến độ
Đảm bảo & kiểm soát chất lượng
Giám sát & kiểm soát tài chính
Kết thúc dự án

DỊCH VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHÁC

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

NGÀNH CÔNG NGHIỆP


© Copyright - Rieckermann GmbH