HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

Graphics Postpress Banner

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC NHƯ CÁCH BẠN MONG MUỐN

Công nghệ hoàn thiện sản phẩm sau in của Rieckermann cho phép khách hàng của chúng tôi hoàn tất các sản phẩm in của họ một cách chuyên nghiệp. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều loại thiết bị máy móc, và kinh nghiệm lâu năm trong thị trường cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết bị cho hầu hết mọi yêu cầu hoàn thiện sản phẩm sau in.

Từ các đơn hàng chạy sản lượng ngắn với in kỹ thuật số đến các đơn hàng in offset chất lượng cao, chúng tôi có thể tìm ra giải pháp tích hợp hoặc độc lập tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

LIÊN HỆ

Mr. Markus Thiel
Team Leader & Sales Manager, Graphics
Email: [email protected]

Mr. Christian Diener
Product Manager, Graphics
Email: [email protected]

Danh mục sản phẩm

 • Máy cắt
 • Bắt tay sách
 • Tráng phủ sau in
 • Ép nổi
 • Ép nhũ
 • Máy dán keo tờ gấp
 • Máy gấp
 • Dán keo
 • Ép nhũ nóng
 • Cắt đờ-mi
 • Thiết bị kiểm tra chất lượng
 • Thiết bị đục lổ
 • Khâu gáy

GIẢI PHÁP KHÁC CHO CÔNG NGHỆ IN ẤN

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC VỀ VẬT LIỆU BAO BÌ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN VỀ GIẢI PHÁP BAO BÌ

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH