CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG

JR Media Kit Banner

LOGO Rieckermann

RIECKERMANN
LOGO

JPG - 307 KB | PDF - 584KB

VIDEO về Rieckermann

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
VÒNG TRÒN GIẢI PHÁP RIECKERMANN

4.14

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT
VIDEO GIỚI THIỆU

674 MB | 11 min 1 sec

LỜI CHÀO
TỪ RIECKERMANN 2017

509 MB | 10 phút 23 giây

CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI DƯỢC PHẨM
GIẢI PHÁP BÀO CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI DƯỢC PHẨM THỂ RẮN

25 MB | 1 phút 19 giây

CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI DƯỢC PHẨM
SẢN XUẤT THUỐC NƯỚC THEO CÔNG NGHỆ CHUYÊN DỤNG THỔI – ĐÓNG – HÀN

42.7 MB | 2 phút 14 giây

CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI DƯỢC PHẨM
GIẢI PHÁP BÀO CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI DƯỢC PHẨM THỂ LỎNG

42.7 MB | 2 phút 14 giây

GIẢI PHÁP VẬT LIỆU BAO BÌ
BAO BÌ NHỰA MỀM

54 MB | 2 phút 21 giây

GIẢI PHÁP VẬT LIỆU BAO BÌ
BAO BÌ NHỰA CỨNG

60 MB | 2 phút 39 giây

BÀI HÁT về Rieckermann

BÀI HÁT
TIẾNG ANH CÓ LỜI

10 MB | 4 phút 57 giây


© Copyright - Rieckermann GmbH