GIẢI PHÁP BÀO CHẾ & ĐÓNG GÓI THUỐC THỂ LỎNG

Pharma Liquid Processing Flow

GIẢI PHÁP CHO NHỮNG THÁCH THỨC MÀ BẠN ĐANG GẶP PHẢI

Các giải pháp bào chế và đóng gói thuốc thể lỏng của Rieckermann đưa ra, bao gồm thiết bị cho toàn bộ các qui trình – từ việc sản xuất thuốc thể lỏng đến các thiết bị đầu cuối, bao gồm cả đóng gói cấp 1, như chiết rót và đóng nắp, cũng như đóng gói cấp 2.

Chúng tôi biết rõ các thách thức mà bạn đang đối mặt: đó là vấn đề vô trùng, làm rõ nối kết giữa thiết bị đầu và cuối hoặc chất lượng và cải tiến về vật liệu bao bì. Với phạm vi cung cấp rộng lớn, các chuyên gia của chúng tôi hiểu rõ từng yêu cầu của khách hàng và có thể cung cấp một giải pháp lý tưởng tối ưu nhất cho khách hàng.

LIÊN HỆ

Lợi ích từ phạm vi cung cấp rộng lớn của chúng tôi về các giải pháp cho thuốc thể lỏng

 • Các hệ thống xử lý nước tinh khiết & nước pha tiêm
 • Các hệ thống chuẩn bị si-rô, nhũ tương & hỗn dịch & tiêm nước
 • Hệ thống phân phối nước & vệ sinh tại chổ CIP-Tiệt trùng tại chổ SIP
 • Các hệ thống rửa, tiệt trùng, chiết rót, đóng kín & dán nhãn cho ampoules, ống thuốc tiêm, bơm tiêm, lọ nhỏ và chai thuốc
 • Hệ thống Thổi-Rót-Hàn (BFS) cho thuốc tiêm truyền thể tích lớn (LPV)/nhỏ (SPV)
 • Nồi hấp tiệt trùng
 • Thiết bị đông khô
 • Rửa/tiệt trùng nút cao su
 • Hệ thống RABS hở/kín & isolator
 • Thiết bị không vô trùng
 • Hệ thống kiểm tra
 • Hệ thống xử lý chất thải vi sinh
 • Vật liệu bao bì
 • Thiết bị phòng thí nghiệm

VIDEO & HÌNH ẢNH QUY TRÌNH BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM THỂ LỎNG

Xem dưới dạng hình ảnh?

GIẢI PHÁP KHÁC CHO NGÀNH DƯỢC PHẨM

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH DƯỢC PHẨM

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan