CÔNG NGHỆ LỌC DẦU

Oil & Gas Refinery Banner

XÁC ĐỊNH LẠI NHỮNG MONG MUỐN CỦA BẠN TRONG QUY TRÌNH LỌC DẦU

Phạm vi cung cấp của Rieckermann trong ngành dầu khí bao gồm nhiều công nghệ để giải quyết các vấn đề cụ thể trong quá trình lọc dầu như là: hệ thống tách lưu huỳnh, thiết bị gia nhiệt trực tiếp (fired heater) hoặc các vấn đề về cải tạo và nâng cấp nhà máy lọc dầu. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan cho ngành công nghiệp lọc và hóa dầu.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các công nghệ độc quyền như là: làm ngọt khí và xử lý khí đuôi, hệ thống gia nhiệt, lò chưng cất chân không, lò cracking ethylene, và lò phản ứng reforming hơi nước.

Trong các lĩnh vực này, chúng tôi cung cấp các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng và luôn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt nhất về môi trường.

Với năng lực & kinh nghiệm đặc thù của mình, chúng tôi là đối tác lý tưởng để thực hiện các dự án với bất kỳ quy mô nào cho các ngành công nghiệp chế biến trên toàn cầu. Dựa trên nền tảng kỹ thuật vững chắc của mình chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án cho các lĩnh vực này.

LIÊN HỆ

Mr. Oliver Raab
Industry Manager, Oil & Gas
Email: [email protected]

Rieckermann cung cấp các dây chuyền gồm:

  • Bộ phận loại bỏ lưu huỳnh
  • Xử lý khí thải
  • Hệ thống lọc khí
  • Hệ thống nén khí
  • Công nghệ alkyl hóa
  • Chế biến khí hydro
  • Chế biến hỗn hợp BTX
  • Thiết bị đốt nóng bằng lửa trực tiếp
  • Sản xuất dầu nhờn

GIẢI PHÁP KHÁC CHO NGÀNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH KHAI THÁC & CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH