NGÀNH SẢN XUẤT DÂY CÁP ĐIỆN

Cable Wire Banner

LIÊN HỆ

Mr. Matthias Jonas
Quản lý Ngành, Xây Dựng & Hạ tầng
Email: [email protected]

DÂY CÁP ĐIỆN KẾT NỐI – CHÚNG TÔI CUNG CẤP NHƯNG SỰ LIÊN KẾT

Dây điện và dây cáp hiện diện ở khắp nơi. Đó là trong những tòa nhà hiện đại của công nghiệp, khoa học và công nghệ.
Rieckermann có chuyên môn về sản xuất dây cáp điện với nhiều ứng dụng nhất.

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về các thiết bị máy móc sản xuất dây cáp điện, từ dây chuyền đúc rót đến sản xuất ra dây cáp thành phẩm, bao gồm cả những thiết bị thử nghiệm.

Nếu bạn muốn tối ưu dây chuyền sản xuất dây cáp điện của mình, chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ trong mọi tình huống.

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG & HẠ TẦNG KHÁC

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

CÁC SỰ KIỆN XÂY DỰNG & HẠ TẦNG

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH