THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BIẾN TẦM NHÌN CỦA BẠN THÀNH HIỆN THỰC

Rieckermann cung cấp một đội ngũ có kinh nghiệm đặc biệt bao gồm những kiến trúc sư và cả kỹ sư nhằm hoàn thiện dự án của bạn. Đó là những chuyên gia về quy trình, về kỹ thuật cơ khí, về hệ thống điện, điều hòa không khí, về tự động hóa và thẩm định.

LIÊN HỆ

Mr. Mohieb Akkila
Corporate V.P., Industrial Solutions
Email: [email protected]

Tính chuyên nghiệp – chất lượng và đầy kinh nghiệm

Rieckermann cung cấp một đội ngũ có kinh nghiệm đặc biệt bao gồm những kiến trúc sư và kể cả kỹ sư nhằm hoàn thiện dự án của bạn. Đó là những chuyên gia về quy trình, về kỹ thuật cơ khí, về hệ thống điện, điều hòa không khí, về tự động hóa và thẩm định, trong lĩnh vực dược phẩm, khoa học đời sống, chế biến thực phẩm, dầu khí và xử lý môi trường.

Engineering Design 01
Engineering Design 02
Engineering Design 03

Tư vấn chi tiết

Gói thiết kế chi tiết của chúng tôi sẽ cung cấp hơn 500 hạng mục – bao gồm tất cả bản vẽ, quy cách và hồ sơ chứng từ cần thiết để tiến hành dự án vào giai đoạn thực thi.

Là một phần của giai đoạn thiết kế chi tiết này, chúng tôi cung cấp một gói hồ sơ kỹ thuật toàn diện dùng làm cơ sở để mua sắm, chế tạo, lắp đặt, vận hành chạy thử, thẩm định và xác nhận chất lượng cho cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của khách hàng.

Lợi ích đối với khách hàng

  • Thiết kế chi tiết và tuân thủ theo quy chuẩn
  • Ghi nhận theo dõi chi tiết dựa trên kinh nghiệm
  • Linh hoạt hiệu chỉnh theo yêu cầu và lên kế hoạch

DỊCH VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHÁC

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

NGÀNH CÔNG NGHIỆP


© Copyright - Rieckermann GmbH