NGHIỆM THU, THẨM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN

CHẤT LƯỢNG KHÔNG CHỈ LÀ KẾT QUẢ. CHẤT LƯỢNG LÀ MỘT QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP CẨN THẬN

NÂNG CAO SỰ MONG ĐỢI BẰNG VIỆC ĐÁP ỨNG TẤT CẢ NHỮNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Đội ngũ tư vấn của Rieckermann đã thực hiện nhiều đánh giá và đúc kết thành kho kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quy định trong GMP và GxP, đem đến giải pháp hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu trong ngành của khách hàng.

Tư vấn chất lượng và tuân thủ theo quy chuẩn

  • Phát triển và duy trì hệ thống đảm bảo an toàn
  • Lên kế hoạch cải thiện liên tục
  • Phân tích GAP
  • Đánh giá và quản lý rủi ro
  • Tích hợp các chiến lược tuân thủ vào thiết kế
  • Kiểm tra mức độ sẵn sàng cho audit và lập kế hoạch/thực hiện khắc phục thiếu xót
  • Đào tạo về GMP

Kiến thức chi tiết và sự am hiểu của chúng tôi về các tiêu chuẩn US FDA, EU GMP và ISO trong nhiều ngành công nghiệp là sự đúc kết từ kinh nghiệm của chúng tôi từng là nhân viên sản xuất / QA hoặc là nhà thanh tra trong sản xuất và môi trường QC/QA.

LIÊN HỆ

Mr. Mohieb Akkila
Corporate V.P., Industrial Solutions
Email: [email protected]

Vận hành chạy thử, thẩm định và xác nhận chất lượng

Các kỹ sư thẩm định của chúng tôi là các đối tác tin cậy và có tay nghề cao trong việc tiến hành kiểm tra vận hành và đánh giá (CQV) cũng như nghiên cứu thẩm định. Chúng tôi có chuyên môn cao trong hoạt động quản lý và thực hiện CQV cho nhà máy bao gồm phòng sạch, hệ thống phụ trợ, thiết bị sản xuất và phòng kiểm nghiệm.

Đào tạo

Rieckermann là đối tác của bạn với kiến thức sâu rộng. Chúng tôi có thể tự tin cung cấp kiến thức và các bài huấn luyện theo từng phạm vi công việc cần thiết cho việc tuân thủ PIC/S và cGMP. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức và tự thực hiện các cuộc thảo luận về cGMP và cung cấp các chương trình huấn luyện riêng cho tất cả các khía cạnh về hệ thống quản lý chất lượng. Rieckermann sẽ chỉ định một đội ngũ có năng lực và tận tụy làm việc cho nhu cầu của khách hàng về tuân thủ quy chuẩn.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHÁC

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

NGÀNH CÔNG NGHIỆP


© Copyright - Rieckermann GmbH