CHIẾT RÓT & ĐÓNG GÓI

Food Processing - Filling Packaging Banner

PHÁT MINH ĐỘC ĐÁO VỀ BAO BÌ

Ngành công nghiệp đóng gói là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất và phức tạp nhất. Khi nói đến hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), việc đóng gói và trình bày sản phẩm là yếu tố thành công quan trọng. Nút thắt trong hầu hết các hoạt động sản xuất có thể được tìm thấy ở cuối dây chuyền và các giải pháp cần thiết ở đây cũng phải đáp ứng các yêu cầu tiếp thị để đổi mới trong một lĩnh vực phát triển nhanh. Điều này đặt ra cho các nhà sản xuất nhiều thách thức.

Để giải quyết những vấn đề này một cách chuyên nghiệp, bộ phận phụ trách về những ứng dụng đóng gói và chiết rót của Rieckermann luôn cập nhật những phát triển mới nhất trong môi trường cực kỳ năng động này.

Cùng với khách hàng, chúng tôi thiết kế và phát triển các giải pháp đóng gói sơ cấp và thứ cấp tập trung vào tự động hóa. Với các giải pháp về công nghệ của chúng tôi, khách hàng sẽ đạt được sự đồng nhất của sản phẩm và giảm chi phí lao động. Chiết rót và đóng gói không chỉ ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của sản phẩm mà còn ảnh hưởng đến các yếu tố khác như thời hạn sử dụng, chất lượng và các đặc tính khác của sản phẩm. Chúng tôi cố gắng hiểu sản phẩm, quy trình sản xuất và phân tích tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến đặc tính sản phẩm cuối cùng của khách hàng. Với cách tiếp cận đó, chúng tôi có thể cải tiến hoặc tối ưu hóa quy trình sản xuất và sản phẩm của khách hàng.

Cơ cấu tổ chức của chúng tôi cho phép cung cấp cho khách hàng cách tiếp cận phù hợp nhất với các giải pháp chiết rót và đóng gói tiên tiến.

LIÊN HỆ

Mr. Hans Baumeister
Head of Industry, Food Processing
Email: [email protected]

Các công nghệ

  • Dây chuyền chiết rót bột
  • Dây chuyền chiết rót chất lỏng
  • Dây chuyền chiết rót Bag-in-Box
  • Dây chuyền tạo hình nhiệt
  • Giải pháp đóng gói 3 bước FFS: định hình, rót, hàn
  • Hệ thống kiểm tra
  • Đóng gói vào carton và pallet

GIẢI PHÁP KHÁC CHO NGÀNH THỰC PHẨM

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH THỰC PHẨM

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH