LIÊN HỆ

Food Processing Banner

CÓ MẶT CẢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG LẪN TRÊN TOÀN THẾ GIỜI
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Để tìm hiểu Công nghệ Chế biến và Đóng gói Thực phẩm từ Rieckermann có thể làm được gì cho bạn, vui lòng liên lạc với một trong những đại diện của chúng tôi tại địa phương. Chúng tôi sẽ rất vui được thảo luận từng nhu cầu riêng của bạn và rất mong nhận được thông tin từ bạn.

LIÊN HỆ

Mr. Hans Baumeister
Head of Industry, Food Processing
Email: [email protected]

  Tên công ty (*cần thiết):

  Họ và Tên (*cần thiết):

  Email – Ngành Thực Phẩm (*bắt buộc):

  Số liên lạc: (vui lòng cung cấp mã gọi quốc gia, ví dụ +84 28 3839 9899)

  Chủ đề:

  Nội dung tin nhắn:

  Tôi hiểu và đồng ý với chính sách bảo mật quyền riêng tư của Rieckermann.


  © Copyright - Rieckermann GmbH