GIẢI PHÁP HẠ TẦNG

Insfrastructure web banner

GIẢI PHÁP CHO NHỮNG THÀNH PHỐ MANG TÍNH HIỆU QUẢ

Những thành phố trải nghiệm sự đô thị hóa nhanh chóng đang đối mặt với nhu cầu về hạ tầng phải vững chắc và hiệu quả cao. Để đáp ứng dân số ngày càng tăng, bất kỳ sự phát triển nào sau này phải xem xét đến xu hướng bền vững và giảm thiểu tối đa việc can thiệp vào các cấu trúc, hệ thống và môi trường hiện hữu.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng khám phá những giải pháp hiện đại và dây chuyền sản xuất hiệu quả để chuẩn bị đương đầu với những thách thức này. Vui lòng liên lạc với chúng tôi để khám phá làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ mục tiêu của doanh nghiệp và quảng bá dự án cho doanh nghiệp.

LIÊN HỆ

Mr. Matthias Jonas
Quản lý Ngành, Xây Dựng & Hạ tầng
Email: [email protected]

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và giải pháp cho hạ tầng như sau:


Cống nước/cống thải

 • Ống cống bê tông (có và không có cốt thép)
 • Cống đẩy
 • Cống chịu áp lực cao
 • Cống lót composite
 • Cống hộp
 • Cống chữ U
 • Hố ga
 • Thiết bị kích


Kết cấu thép

 • Hàn lưới thép
 • Hàn lồng thép
 • Tạo hình cốt thép


Đường bộ & đường sắt:

 • Trạm trộn bê tông nhựa nóng
 • Trạm trộn bê tông
 • Đá lát đường
 • Gạch lát vỉa hẻ
 • Bó vỉa
 • Giải phân cách đường
 • Thiết bị khoan hầm
 • Vách hầm
 • Tà vẹt đường sắt
 • Cọc & cột điện
 • Cống hộp
 • Dầm hộp
 • Máy nghiền & sàn cốt liệu

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG & HẠ TẦNG KHÁC

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

CÁC SỰ KIỆN XÂY DỰNG & HẠ TẦNG

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH