DỊCH VỤ TƯ VẤN THEO CHUẨN EU-GMP

EU GMP compliance services banner

TRÁNH RỦI RO TRONG TUÂN THỦ THEO EU-GMP

Rieckermann – đối tác được lựa chọn hàng đầu về dịch vụ tư vấn theo chuẩn EU GMP

Khi nói đến việc tuân thủ theo chuẩn EU GMP trong dây chuyền sản xuất dược phẩm, khách hàng sẽ không chấp nhận việc khả năng xảy ra rủi ro.

Rieckermann nhanh chóng trở thành đối tác được lựa chọn hàng đầu về dịch vụ tư vấn theo chuẩn EU GMP đối với các nhà sản xuất trong khu vực Châu Á.

Tại sao? Bởi vì Rieckermann cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về EU-GMP do chính nội bộ của Rieckermann thực hiện, giúp đảm bảo lộ trình thực hiện được hoạch định chính xác theo hướng tiếp cận vào thị trường Châu Âu.

LIÊN HỆ

Mr. Mohieb Akkila
Corporate V.P., Industrial Solutions
Email: [email protected]

Dịch vụ tư vấn tuân thủ EU GMP của chúng tôi bao gồm 5 giai đoạn

  • Giai đoạn 1: Rà soát các yếu tố theo tiêu chuẩn EU GMP, phân tích GAP, khôi phục sự cố
  • Giai đoạn 2: đào tạo về GMP
  • Giai đoạn 3: chuẩn bị cho audit EU GMP
  • Giai đoạn 4: thanh tra trước khi audit cùng đối tác về EU GMP
  • Giai đoạn 5: bước liên lạc sau cùng với các cơ quan thanh tra Châu Âu

Các tư vấn viên đầy kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đào tạo và dẫn dắt đội ngũ của khách hàng để nhận được chứng chỉ EU GMP. Chúng tôi sẽ tạo ra văn hóa và tinh thần GMP để các thanh tra viên không còn nghi ngờ gì về việc khách hàng sẵn sàng tuân thủ các quy định của EU GMP.

Trước các kỳ kiểm toán, cách tiếp cận bài bản và các định nghĩa nghiêm ngặt liên quan GMP, cùng với phân tích GAP từ phía chúng tôi sẽ nhằm phục vụ việc hướng mọi hồ sơ chứng từ và quy trình của nhà máy khách hàng theo đúng quy định và hướng dẫn về EU GMP.

Hơn thế nữa, bên thanh tra trước khi thanh tra về EU GMP là một bên thứ ba đến từ Châu Âu, sẽ cung cấp quy trình đánh giá sát sao về việc khách hàng đã sẵn sàng cho nhà máy được thanh tra từ nhân viên kiểm định của Châu Âu.

Hãy liên lạc với chúng tôi để có giải pháp “đúng từ ban đầu” cho yêu cầu tuân thủ EU GMP của bạn.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHÁC

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

NGÀNH CÔNG NGHIỆP


© Copyright - Rieckermann GmbH