NGHỀ NGHIỆP

Reckermann Group Photo

LIÊN HỆ

Bạn có hứng thú muốn gia nhập vào gia đình Rieckermann trên toàn cầu?

Khi bạn gia nhập Rieckermann, bạn sẽ bước vào một cộng đồng đa dạng với nhiều quốc tịch và văn hóa khác nhau. Công ty của chúng tôi hiện nay có hơn 750 nhân viên ở 24 văn phòng trên khắp 17 quốc gia từ Châu Âu đến Trung Đông, và xuyên suốt Châu Á.

Làm việc ở Rieckermann, bạn chắc chắn sẽ được tận hưởng mội môi trường mà ở đó mỗi ý tưởng của bạn, dù to lớn hay nhỏ bé, đều được đánh giá và công nhận. Chúng tôi khuyến khích việc cùng nhau thảo luận cởi mở và liên tục chia sẻ những ý tưởng sáng tạo đem đến sự khác biệt.

Chính nhân viên cùng trí tuệ của họ đang là nguồn lực lèo, lái làm mọi thứ trở nên có thể. Ở Rieckermann, chúng tôi tin vào mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy giữa các đồng nghiệp và tin vào việc tạo ra những cơ hội công bằng cho tất cả để tự phát triển bản thân một cách chuyên nghiệp.

Nếu bạn có hứng thú muốn gia nhập vào gia đình Rieckermann, vui lòng gửi hồ sơ cá nhân về cho chúng tôi bằng cách nhấp vào nút “Nộp hồ sơ”.

Chúng tôi mong nhận được thông tin từ bạn và sẽ liên lạc lại khi có vị trí cần tuyển dụng.

VỀ CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ


© Copyright - Rieckermann GmbH