NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI, LÊN QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ THIẾT KẾ Ý TƯỞNG

HOẠCH ĐỊNH ĐÚNG LÚC ĐỂ KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI

Giai đoạn thiết kế một hệ thống mới sẽ tạo nền móng cho hoạt động kinh doanh của bạn. Thiết kế ý tưởng đầy đủ hợp lý rất quan trọng đối với hoạt động của bất kỳ một hệ thống mới nào bởi vì nó ảnh hưởng không chỉ đến chất lượng sản phẩm đầu cuối mà còn ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, khả năng hoàn thành đúng hạn và độ an toàn khi vận hành.

LIÊN HỆ

Mr. Mohieb Akkila
Corporate V.P., Industrial Solutions
Email: [email protected]

Dịch vụ thiết kế kỹ thuật của chúng tôi luôn tìm hiểu thấu đáo để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. Bao gồm:

  • Định nghĩa về Điều kiện Làm việc Tốt nhất
  • Công nghệ phù hợp với mục đích sản xuất
  • Tối ưu vốn đầu tư và chi phí vận hành
  • Chất lượng sản phẩm đảm bảo cùng với hiệu suất sản xuất đạt mức tối đa
  • Đạt chuẩn GMP quốc tế và các tiêu chuẩn an toàn trong ngành
  • Mức độ ảnh hưởng đến môi trường

Dịch vụ thiết kế ý tưởng của chúng tôi đem đến cho dự án của bạn sự khởi đầu tốt nhất.

HOẠCH ĐỊNH ĐÚNG LÚC ĐỂ KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI

Tư vấn chiến lược và khảo sát tính khả thi

Chúng tôi giúp khách hàng có những quyết định thấu đáo để hiện thực hóa dự án bằng cách kiên quyết trong chi tiêu tài chính (chi phí CAPEX và OPEX), đánh giá xu hướng hiện tại và tiềm năng của thị trường, đánh giá rủi ro, dự đoán doanh thu, và phân tích đối thủ.

Quy hoạch tổng thể

Ở giai đoạn này, khảo sát hiện trạng được phối hợp thực hiện cùng với khách hàng để thu thập thông tin liên quan cần thiết để thiết kế khu vực xây dựng, không gian sản xuất, và lưu đồ luân chuyển, để quy hoạch về hạ tầng và tối ưu cho việc mở rộng trong tương lai, cũng như nhằm tuân thủ quy định cả của địa phương lẫn quốc tế.

Khi xem xét tất cả các yếu tố, chúng tôi sẽ phát triển ra hình ảnh về những máy móc, thiết bị mới và trình bày cho khách hàng.

Site Master Planning
Site Master Planning 02
Site Master Planning

Thiết kế ý tưởng

Nghiên cứu xác định mục đích của dự án, đánh giá về vị trí cũng như chi phí vận hành. Quá trình triển khai thiết kế ý tưởng sẽ xác định loại, cách sử dụng và vị trí của máy móc, quy trình sản xuất và các dịch vụ phụ trợ trong nhà máy để đáp ứng nhu cầu về sản lượng đầu ra, chất lượng, an toàn và quy định; cung cấp nguyên lý hoạt động, mặt bằng nhà xưởng và ước tính chi phí liên quan.

Mặt bằng nhà xưởng sẽ được phát triển dựa trên các yêu cầu về vận hành và thiết bị sản xuất, nhằm đảm bảo quy trình sản xuất mạch lạc và công tác bảo trì được thuận tiện.

Mặt bằng cũng sẽ được phát triển cho những khu vực phòng thí nghiệm, kho chứa, văn phòng làm việc và các khu vực hỗ trợ khác.

Trong giai đoạn thiết kế ý tưởng này, chi phí đầu tư ban đầu của dự án sẽ được ước tính cho khách hàng.

Conceptual Design 01
Conceptual Design 02
Conceptual Design 03

DỊCH VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHÁC

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

NGÀNH CÔNG NGHIỆP


© Copyright - Rieckermann GmbH