CÁC CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT KHÁC

Special Technologies Banner

LIÊN HỆ

Mr. Matthias Jonas
Industry Manager, Special Technologies
Email: [email protected]

DỰ ÁN ĐẶC BIỆT YÊU CẦU NHỮNG GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT

Ngoài những ngành công nghiệp đã được giới thiệu trên trang web đây, Rieckermann cung cấp nhiều giải pháp cho những ứng dụng đặc biệt như: sản xuất ống nhựa composite, xử lý rác thải và năng lượng, những ứng dụng chọn lọc trong ngành khai khoáng v.v.

Nếu bạn đang có yêu cầu hay dự án nào cụ thể không nằm trong danh mục của chúng tôi, vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho dự án của bạn.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN CÁC CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT KHÁC

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH