CHẾ BIẾN KHÍ

Oil & Gas Processing Banner

CHUẨN BỊ CHO NHÀ MÁY CỦA BẠN ĐEM ĐẾN THÀNH CÔNG

Rieckermann cung cấp các công nghệ xử lý khác nhau để xử lý khí trong các nhà máy hóa chất và hóa dầu, nhà máy khí tự nhiên cũng như cơ sở hạ tầng cho các kho lưu trữ và trung chuyển.

Chúng tôi cung cấp các nhà máy kinh tế, an toàn và đáng tin cậy để sản xuất và tinh chế khí hydro, oxy và nitơ. Trong lĩnh vục xử lý khí tự nhiên, chúng tôi cung cấp các hệ thống hấp thụ để làm khô khí và giảm nhiệt độ điểm sương hydrocarbon. Với hầu hết các quá trình chế biến và tổng hợp polymer, khí ni-tơ luôn được sử dụng như dòng khí dùng để lọc hay làm khô.

Những công nghệ này luôn cần các hệ thống máy nén theo yêu cầu riêng biệt, được sử dụng trong các ứng dụng ở thượng nguồn và hạ nguồn cùa ngành dầu khí (upstream and downstream applications), như các lĩnh vực lưu trữ và cận chuyển khí, lọc dầu, hóa chất, hóa dầu và khí công nghiệp.

Chúng tôi đã làm việc cùng với các khách hàng của mình trong lĩnh vực này trong nhiều thập kỷ. Các dịch vụ, giải pháp của chúng tôi và các nhà máy xử lý đều được điều chỉnh chính xác để đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về lĩnh vực thú vị này, cũng như trải nghiệm các cam kết của chúng tôi để xây dựng mối quan hệ thành công với khách hàng.

LIÊN HỆ

Mr. Oliver Raab
Industry Manager, Oil & Gas
Email: [email protected]

Rieckermann cung cấp công nghệ và thiết bị cho nhà máy:

  • Sản xuất khí công nghiệp (H2/N2/O2)
  • Tinh lọc khí thiên nhiên
  • Tách nước và làm khô khí thiên nhiên
  • Thu hồi Olefin
  • Thu hồi VOC
  • Nén khí
  • Hệ thống phân tích và giám sát khí thiên nhiên

GIẢI PHÁP KHÁC CHO NGÀNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH KHAI THÁC & CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH