NHỰA TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

PVC plastic pipes and tubes stacked in warehouse.

XÂY DỰNG CHO TƯƠNG LAI VỚI NHỮNG NỀN TẢNG VẬT LIỆU NHỰA VỮNG CHẮC

Tại các thị trường mà chúng tôi có mặt, đã có sự tăng trưởng đáng kể về cơ sở hạ tầng và sự phát triển của các khu đô thị và thành phố mới. Sự thịnh vượng của các khu vực này cũng dẫn đến nhu cầu lớn hơn đối với các khái niệm xây dựng hiện đại, vốn đã là tiêu chuẩn ở các khu vực khác trên thế giới.

Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển ở các thị trường này với trọng tâm là vật liệu xây dựng bằng nhựa, đặc biệt là sản xuất màng chống thấm, ống, thanh nẹp cửa sổ, vật liệu cách nhiệt và các giải pháp đặc biệt cho các ứng dụng kiến trúc.

Tìm hiểu thêm về các hoạt động của chúng tôi trong lĩnh vực này, vui lòng tham khảo ngành Xây dựng & Hạ tầng của chúng tôi

LIÊN HỆ

Mr. Kristian Rieck
Director, Packaging Material Solutions
Email: [email protected]

Danh mục sản phẩm

Dây chuyền thiết bị đùn

 • Các ứng dụng tiêu biểu:
  • Màng chống thấm
  • Ống nhựa
  • Tấm pa-nô
  • Miếng/ron nẹp cửa
  • Viên nhựa PVC
  • Mái lợp
  • Sản phẩm với vật liệu kết hợp gỗ-nhựa (WPC)

Thiết bị phụ trợ

 • Lưu trữ & chuyển tải
 • Pha trộn & định lượng
 • Các thiết bị phụ trợ
 • Kiểm tra

GIẢI PHÁP KHÁC CHO VẬT LIỆU BAO BÌ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN GIẢI PHÁP VỀ VẬT LIỆU BAO BÌ

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.


© Copyright - Rieckermann GmbH