BIẾN RÁC THẢI THÀNH NĂNG LƯỢNG

Environmental Waste Banner

BIẾN RÁC THẢI THÀNH LỢI ÍCH KHÁC

Công nghệ xử lý môi trường do Rieckermann cung cấp bao gồm dịch vụ tư vấn kỹ thuật và quy trình sản xuất nhằm phát hiện ra được những trường hợp rác thải có thể được chuyển hóa thành năng lượng.

Việc sản xuất năng lượng từ nhiên liệu sinh khối và những nguồn rác thải khác cho phép khách hàng chuyển hóa sản phẩm tái chế thành điện hoặc nhiệt.

Chúng tôi thiết kế và cung cấp quy trình sản xuất bao gồm hệ thống kho chứa, thiết bị sấy và ủ, cũng như giải pháp hoàn chỉnh cho việc sản xuất nhiên liệu có nguồn gốc từ rác thải (RDF) từ hệ thống xử lý rác thải rắn đô thị. Các pa-let làm từ nhiên liệu thứ cấp và dăm gỗ giúp dễ vận chuyển nguyên liệu rác và dễ sử dụng trong lò hơi.

Hơi được sinh ra từ rác thải đi vào hệ thống sản xuất năng lượng được sử dụng làm nguồn điện cho dây chuyền sản xuất của ngành thực phẩm và dược phẩm hoặc làm năng lượng cho động cơ chạy bằng hơi. Để đảm bảo nhiệt tạo ra được sử dụng hiệu quả nhất, chúng tôi cũng có thể cung cấp dây chuyền sản xuất kết hợp điện và nhiệt theo yêu cầu.

Có nhiều cách để tăng giá trị nguồn rác thải của bạn và chúng tôi sẽ tìm giải pháp kinh tế nhất cho bạn.

LIÊN HỆ

Mr. Oliver Raab
Industry Manager, Environmental Technologies
Email: [email protected]

Công nghệ xử lý bao gồm:

Khai thác và xử lý rác thải

  • Xử lý rác thải rắn đô thị
  • Xử lý và sản xuất nhiên liệu thứ cấp
  • Sản xuất pa-let

Sản xuất điện năng

  • Quy trình hóa khí
  • Lò hấp nhiên liệu sinh khối
  • Động cơ hơi nước
  • Sản xuất nhiệt – điện kết hợp

GIẢI PHÁP KHÁC CHO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

NHỮNG NGÀNH LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN NGÀNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Nếu ở đây không có nội dung, hiện tại chúng tôi chưa có sự kiện nào liên quan.