NGHỀ NGHIỆP – LIÊN HỆ

Reckermann Group Photo

NỘP ĐƠN

Bạn có yêu thích làm việc trong một môi trường năng động và mang tính quốc tế? Bạn có bị thúc đẩy bởi việc phải tìm ra giải pháp cho những thách thức khác nhau?

Hãy gửi thông tin liên lạc của bạn cho chúng tôi và đăng tải hồ sơ cá nhân bằng cách điền vào mẫu đăng ký bên dưới.

  Họ và Tên (*cần thiết):

  Email (*cần thiết):

  Số liên lạc: (vui lòng cung cấp mã gọi quốc gia, ví dụ +84 28 3839 9899)

  Gửi đến:

  Văn phòng (*cần thiết):

  Phòng/Ban (*cần thiết):

  Chủ đề:

  Nội dung tin nhắn:

  Bạn có thể đính kèm CV của mình (PDF, kích thước tối đa 3MB)

  Tôi hiểu và đồng ý với chính sách bảo mật quyền riêng tư của Rieckermann.