VĂN PHÒNG
HỒNG KÔNG – TRUNG QUỐC

local map hong kong

Trung Quốc, Hồng Kông

Rieckermann (Hong Kong) Ltd.
Rieckermann Pharmatech Ltd.

Room 1201-2, Silvercord Tower II
30, Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

Điện thoại: +852 2375 9911
Email: [email protected]

Rieckermann Services Ltd.

Room 1203, Silvercord Tower II
30, Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

Điện thoại: +852 2375 3680
Email: [email protected]


© Copyright - Rieckermann GmbH