VĂN PHÒNG
CHENGDU – TRUNG QUỐC

Rieckermann Local Map - Chengdu

Trung Quốc, Chengdu

Rieckermann Paktech (Shanghai) Ltd.
Chengdu Branch

Room 1505, Ping An Finance Center
No.99 Dongda Street, Jinjiang District
Chengdu 610021, P.R. China

Điện thoại: +86 28 8661 9012
Email: [email protected]