VĂN PHÒNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM

Rieckermann Local Map - Ho Chi Minh City

Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh

Rieckermann Vietnam Co., Ltd.
Ho Chi Minh City Branch Office
Rieckermann GmbH
Ho Chi Minh City Representative Office

16th floor, Tower B, Viettel Trade Center
285 Cach Mang Thang Tam Street
Ward 12, District 10
Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: +84 28 3839 9899
Email: [email protected]